Jezus historyczny
Akademickie badania nad postacią Jezusa z Nazaretu i wczesnym chrześcijaństwem (linkownia)
Dyskusja z ks. prof. Henrykiem Witczykiem (Papieska Komisja Biblijna)

Ks. prof. Henryk Witczyk jest kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych KUL i jedynym polskim członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. Nasza dyskusja dotyczyła głównie stosunku chrześcijańskiego obrazu Jezusa (zwłaszcza ortodoksyjnej, "wysokiej" chrystologii) do wyników współczesnych badań historycznych nad tą postacią. Czy sam Jezus uważał się za Chrystusa i jednorodzonego Syna Bożego - czy takie wyobrażenia o nim powstały dopiero później, już po jego śmierci, jako efekt wierzeń w jego zmartwychwstanie? Czy sam Jezus uważał za swój cel "odkupienie" naszych grzechów czy raczej głoszenie o zbliżaniu się apokaliptycznego Królestwa Boga? Co na te tematy mówią najstarsze z naszych źródeł: autentyczne listy Pawła z Tarsu, Ewangelia Marka i zrekonstruowana przez badaczy tzw. Ewangelia Q?

Niestety, jedynie dwa pierwsze z poniższych tekstów są dostępne bezpłatnie:

ks. Henryk Witczyk,
Nowa rekonstrukcja starej tezy

Dariusz Kot,
Jezus historyczny dzisiaj

Dariusz Kot,
Zagadka chrztu Chrystusa

ks. Henryk Witczyk,
Historia i Tajemnica chrztu Chrystusa

Dariusz Kot,
Zmartwychwstanie to za mało

 
Dyskusja z ks. prof. Henrykiem Witczykiem (Papieska Komisja Biblijna)
Monograficzny numer "Znaku"
Moja książka o Jezusie historycznym
Konsultacja merytoryczna dla PWN
Kontakt
Na początek: dwie wizje JezusaJezus w ujęciu akademickimŹródła historyczneWykłady i wywiady (audio/wideo)Odkrycia, książki, wydarzeniaLinkownieBiblioblogiNowa debata o Jezusie!O mnie