Jezus historyczny
Akademickie badania nad postacią Jezusa z Nazaretu i wczesnym chrześcijaństwem (linkownia)
Wykłady i wywiady (audio/wideo)

Marc Goodacre
NT Pod
(audycje internetowe o Nowym Testamencie)

Bart Ehrman i Craig Evans - dyskusja o wiarygodności historycznej ewangelii (ang.)

Dale B. Martin
Introduction to New Testament History and Literature
(Wprowadzenie do historii i literatury nowotestamentalnej)

Lawrence Schiffman
Judaism, Christianity and the Dead Sea Scrolls
(Judaizm, chrześcijaństwo i Zwoje znad Morza Martwego)

John P. Meier
Jesus the Jew - But What Sort of Jew?
(Jezus Żyd - ale jaki typ Żyda?)

Ed Sanders
Jesus i Judaism
(Jezus i judaizm)

Phil Harland
The Historical Jesus in context
(Jezus historyczny w kontekście)


Diversity in early Christianity: “Heresies” and struggles

(Zróżnicowanie wczesnego chrześcijaństwa: "herezje" i zmagania)

Bart Ehrmann
Misquoting Jesus: Scribes Who Altered Scripture and Readers Who May Never Know
(Jezus błędnie cytowany: skrybowie, którzy zmienili Pisma i czytelnicy, którzy mogliby nigdy nie wiedzieć)


 
Na początek: dwie wizje JezusaJezus w ujęciu akademickimŹródła historyczneWykłady i wywiady (audio/wideo)Odkrycia, książki, wydarzeniaLinkownieBiblioblogiNowa debata o Jezusie!O mnie