Jezus historyczny
Akademickie badania nad postacią Jezusa z Nazaretu i wczesnym chrześcijaństwem (linkownia)
Inne źródła online


John W. Marshall
The Five Gospels Parallels
(Synopsa pięciu ewangelii)


Peter Kirby
Early jewish writings
(Pisma wczesnożydowskie

Peter Kirby
Early christian writings
(Pisma wczesnochrześcijańskie)

William Whiston
The Works of Flavius Josephus
(Pisma Józefa Flawiusza)

Pseudepigrapha, Apocrypha and Sacred Writings

(Pseudoepigrafy, apokryfy i Święte Księgi)

Early Church Fathers
(Wcześni Ojcowie Kościoła)
 
Biblia hebrajska
Grecki Nowy Testament
Przekłady na języki polski i angielski
Inne źródła online
Opracowania
Na początek: dwie wizje JezusaJezus w ujęciu akademickimŹródła historyczneWykłady i wywiady (audio/wideo)Odkrycia, książki, wydarzeniaLinkownieBiblioblogiNowa debata o Jezusie!O mnie