Jezus historyczny
Akademickie badania nad postacią Jezusa z Nazaretu i wczesnym chrześcijaństwem (linkownia)
Podstawowe informacjeGeza Vermes
Jezus historyczny – wywiad Tygodnika Powszechnego z jednym z najważniejszych współczesnych badaczy Jesus Quest - dogodny punkt startu dla osób nie orientujących się w problematyce Jezusa historycznego - dla nie znających języka angielskiego

L. Michael White (główny konsultant naukowy)
From Jesus to Christ
(Od Jezusa do Chrystusa - zbiór bardzo przystępnych artykułów, autorstwa wybitnych specjalistów od historii wczesnego chrześcijaństwa, napisanych dla amerykańskiej telewizji edukacyjnej PBS – punkt startu dla osób nie orientujących się w problematyce Jezusa historycznego - dla znających angielski)

Thomas Sheehan
How Jesus Lived and Died
(Jak Jezus żył i umarł)
Przeczytaj:
omówienie tej pracy po polsku - punkt startu dla osób, chcących wyrobić sobie wstępny (bardzo uproszczony!) pogląd na kontekst historyczno-kulturowy i nauki Jezusa jako postaci historycznej - dla nie znających angielskiego

James Hannam

Theories and Methodologies in the Study of the Historical Jesus and Christian Origins

(Teorie i metody w studiach nad historycznym Jezusem i początkami chrześcijaństwa)

Peter Kirby
Historical Jesus Theories
(Teorie historycznego Jezusa)

E. P. Sanders
The Question of Uniqueness in the Teaching of Jesus
(Problem Unikalności w nauczaniu Jezusa - punkt startu dla osób, chcących wyrobić sobie wstępny pogląd na różnicę między chrystologią współczesnych Kościołów chrześcijańskich, a nauczaniem samego Jezusa jako postaci historycznej - dla znających angielski

Ks. Grzegorz Strzelczyk
Jezus historyczny w perspektywie dogmatycznej
(przełomowa na gruncie polskiej teologii praca, mówiąca o "poważnych różnicach" pomiędzy nawet najwcześniejszymi treściami wiary chrześcijańskiej, a oryginalnym nauczaniem Jezusa, zrekonstruowanym poprzez badania historyczne)

Tomasz Polak
Spór o Jezusa. Spór o realność
(Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania wczesnochrześcijańskich i współczesnych sposobów interpretowania postaci Jezusa)

Dariusz Kot
Jezus historyczny dzisiaj
(Moja filologiczna polemika ze stanowiskiem biblistyki katolickiej w kontekście tez Tomasza Polaka/Węcławskiego, zamieszczona przez Pracownię Pytań Granicznych)

Joseph Ratzinger
Wiara i teologia dzisiaj
(obecny Papież o politycznych konsekwencjach i filozoficznych założeniach biblistyki historyczno-krytycznej)
 


 
Podstawowe informacje
Starożytny judaizm
Życie i nauczanie Jezusa z Nazaretu
Żydowski ruch po-Jezusowy
Początki ortodoksji i Kościoła
Na początek: dwie wizje JezusaJezus w ujęciu akademickimŹródła historyczneWykłady i wywiady (audio/wideo)Odkrycia, książki, wydarzeniaLinkownieBiblioblogiNowa debata o Jezusie!O mnie