Jezus historyczny
Akademickie badania nad postacią Jezusa z Nazaretu i wczesnym chrześcijaństwem (linkownia)
Przekłady na języki polski i angielski
Blue Letter Bible
(Biblia angielska KJV; ST hebrajski BHS; NT grecki Textus Receptus)

Net Bible
(Biblia internetowa angielska z komentarzem filologicznym)

Internetowa Biblia 2000
(7 wersji polskich, 3 angielskie, łacińska Wulgata, grecka Septuaginta)

Biblia Tysiąclecia
("Tysiąclatka" z dodatkiem map, słowników i tablic chronologicznych)


 
Biblia hebrajska
Grecki Nowy Testament
Przekłady na języki polski i angielski
Inne źródła online
Opracowania
Na początek: dwie wizje JezusaJezus w ujęciu akademickimŹródła historyczneWykłady i wywiady (audio/wideo)Odkrycia, książki, wydarzeniaLinkownieBiblioblogiNowa debata o Jezusie!O mnie