Jezus historyczny
Akademickie badania nad postacią Jezusa z Nazaretu i wczesnym chrześcijaństwem (linkownia)
Jezus w ujęciu akademickim
Dlaczego Jezus nie zostawił po sobie ani jednego napisanego słowa, aby utrwalić dla przyszłych pokoleń swą arcyważną "dobrą nowinę" o Wcieleniu i Odkupieniu? Dlaczego ewangelista Mateusz, towarzysz Jezusa podczas prawie całej jego misji - musi podczas układania swej opowieści korzystać z tekstu Ewangelii Marka, odpisując z niej nawet scenę... swego własnego powołania! Dlaczego uczniowie wpadli w panikę i uciekli w chwili aresztowania przywódcy - chociaż jego tragiczna śmierć była im wcześniej zapowiadana, i taki obrót wydarzeń nie powinnien był ich zaskoczyć? Dlaczego Rzymianie nie zlikwidowali w całości ruchu Jezusa, jak to uczynili bezlitośnie z ruchami innych żydowskich mesjaszy? Dlaczego - skoro Jezus osobiście wysłał swych apostołów do "wszystkich narodów" - problemy związane z nauczaniem nie-Żydów wywołały ostre spory w najwcześniejszym chrześcijaństwie?

W ciągu minionych 200 lat, wraz z rozwojem ponadwyznaniowych i świeckich badań uniwersyteckich nad Nowym Testamentem, a zwłaszcza po odkryciu w roku 1945 Zwojów z Qumran, które spowodowały ogromny przewrót w myśleniu o czasach Jezusa - "trudnych" pytań jak te powyższe pojawiało się i nadal pojawia coraz więcej. Powstało wiele naukowych, fascynujących teorii postaci Nauczyciela z Nazaretu, a ich autorzy starali się odpowiedzieć na jak najwięcej z takich pytań.

Historycy traktują informacje, czerpane z Nowego Testamentu inaczej, niż duchowni i teolodzy. Czytają każdy tekst osobno, zwracając uwagę na różnice między nimi i starając się jakoś je wytłumaczyć. Pomagają sobie w pracy informacjami spoza "kanonu" biblijnego, nie uważając ich za mniej wiarygodne tylko dlatego, że znalezione zostały w apokryfach lub literaturze świeckiej. Zawsze datują swe źródła i potrafią wyciągać w wnioski z kolejności pojawiania się pewnych informacji, zmian w sposobach myślenia, nowych idei.

Historyk musi szukać przede wszystkim: oryginalnego kontekstu działań i nauk Jezusa w świecie starożytnego judaizmu; musi starać się odtworzyć jego losy i nauki z uwzględnieniem zwłaszcza najstarszych źródeł; musi wreszcie wyjaśnić pochodzenie wczesnego Kościoła.

PRZEJDŹ DO ZAKŁADEK Z PRAWEJ STRONY ->


 
Podstawowe informacje
Starożytny judaizm
Życie i nauczanie Jezusa z Nazaretu
Żydowski ruch po-Jezusowy
Początki ortodoksji i Kościoła
Na początek: dwie wizje JezusaJezus w ujęciu akademickimŹródła historyczneWykłady i wywiady (audio/wideo)Odkrycia, książki, wydarzeniaLinkownieBiblioblogiNowa debata o Jezusie!O mnie