Jezus historyczny
Akademickie badania nad postacią Jezusa z Nazaretu i wczesnym chrześcijaństwem (linkownia)
Źródła historyczne
Źródła powinny mówić same za siebie, napiszę więc tylko parę słów o różnicach pomiędzy wewnątrzwyznaniowym, a historycznym podejściem do starożytnych tekstów: 1) uznając Nowy Testament za najbogatsze i jedno z najstarszych źródeł do badania postaci Jezusa i wczesnego chrześcijaństwa, poszukiwacze Jezusa historycznego korzystają także z tzw. apokryfów, pism żydowskich i rzymskich - zob. rozbudowany spis źródeł na stronie Petera Kirby'ego, Early Christian Writings 2) w obrębie poszczególnych tekstów NT (kanonu) historyczne podejście wykrywa często późniejsze i wcześniejsze redakcje i warstwy informacji z różnych źródeł, dlatego samo pojawienie się jakiejś informacji w wersji kanonicznej to niekiedy dopiero początek analiz - zob. pracę Jamesa Robinsona o zaginionej Ewangelii Q 3) autorzy wczesnochrześcijańscy uczestniczyli w sporach światopoglądowych swych czasów, dlatego trzeba ostrożnie podchodzić do podawanych przez nich informacji - zob. pracę Vernona Robbinsa o zabiegach retorycznych w Ewangelii Marka 4) każde pojęcie w pismach z I wieku zostaje odniesione i odczytane w językowym i kulturowym kontekście I wieku - zob. pracę Phila Kinga o pierwotnych znaczeniach tytułów Mesjasz, Chrystus i Baranek Boży.

PRZEJDŹ DO ZAKŁADEK Z PRAWEJ STRONY ->


 
Biblia hebrajska
Grecki Nowy Testament
Przekłady na języki polski i angielski
Inne źródła online
Opracowania
Na początek: dwie wizje JezusaJezus w ujęciu akademickimŹródła historyczneWykłady i wywiady (audio/wideo)Odkrycia, książki, wydarzeniaLinkownieBiblioblogiNowa debata o Jezusie!O mnie